Lietuvos psichoterapijos asociacijos (LPtA) psichoterapeutų sąvadas

Įvadas

LPtA yra Lietuvos skėtinė psichoterapijos organizacija, šiuo metu vienijanti vienuolika Lietuvos profesinių psichoterapinių asociacijų ir draugijų – įvairių psichoterapijos krypčių psichoterapeutus atstovaujančių organizacijų. LPtA siekdama apsaugoti savo profesiją (psichoterapiją) ir jos aptarnaujamos visuomenės interesus bei užtikrinti tinkamą šios profesijos atstovų kvalifikaciją įdiegia LPtA psichoterapeutų sąvadą (toliau sąvadas). Į sąvadą yra įtraukiami tik LPtA narėms priklausantys ir LPtA apibrėžtus psichoterapeuto išsilavinimo kriterijus atitinkantys psichoterapeutai. Į sąvadą yra įtraukiami tik tie psichoterapeutai, kurie atitinka šiuos kriterijus (A ar B ar C): A. Psichoterapeutai – turintys pilną išsilavinimą pagal nustatytus LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus. LPtA apibrėžia minimalius psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus, kurie apima šiuos reikalavimus:

 1. Podiplominių studijų pradžioje asmuo yra įgijęs universitetinį magistro laipsnį (arba pabaigęs vientisąsias studijas, prilyginamas magistro laipsniui) šių profesijų: medicinos gydytojo ar psichologo ar socialinio darbuotojo ar slaugytojo;
 2. Asmuo yra sėkmingai pabaigęs bent 4 metų trukmės podiplomines psichoterapijos studijas, turinčias tokias sudėtines dalis: bent 400 val. teorijos ir metodologijos, 250 val. asmeninės psichoterapinės patirties (individualiai ar grupėje) bei atlikęs prižiūrimą psichoterapinę praktiką su 80 val. supervizijų.

B. Psichoterapeutai su įgytomis teisėm – neturintys išsilavinimo pagal esančius LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus, tačiau LPtA narė – asociacija/draugija laiduoja už savo dabartinių narių išsilavinimą, jeigu jiems pritrūksta iki 50 val. pasiekti numatytas minimalias psichoterapeuto išsilavinimo ribas pagal esančius LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus. C. Psichoterapeutai veteranai – neturintys išsilavinimo pagal esančius LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus, tačiau turintys ilgą psichoterapinio darbo stažą (virš dvidešimt metų) bei kuriuos pripažįsta ir patvirtina kaip psichoterapeutus konkreti LPtA narė – asociacija/draugija. Sąvadas yra formuojamas savanoriško dalyvavimo principu. Įrašymas į sąvadą nėra privalomas ir kiekvienas psichoterapeutas pats nusprendžia ar jis nori būti įtrauktas į sąvadą. Į sąvadą yra įrašomos tik tų profesionalų pavardės, kurių išsilavinimą patvirtina konkreti LPtA narė – asociacijos/draugija. Sąvadas yra papildomas ar atnaujinamas du kartus per metus (pavasarį ir rudens pabaigoje). Sąvade yra skelbiami šie duomenys apie konkretų psichoterapeuto išsilavinimą turintį specialistą:

 1. Pavardė, Vardas
 2. Praktikos vieta (miestas)
 3. pašto adresas
 4. Atstovaujamos profesinės organizacijos (asociacijos/draugijos) pavadinimas

 

Lietuvos psichoterapijos asociacijos (LPtA) psichoterapeutų sąvadas

 1. Abakumova Kočiūnienė Julija, Kaunas, akjulia3@hepi.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 2. Dr. Adler Asta, Vilnius, astazb@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 3. Akelienė Irena, Vilnius, irena.akeliene@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 4. Aleliūnaitė-Kliokmanė Raminta, Vilnius, raminta.aleliunaite@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 5. Andriušaitienė Danguolė, Šilutė, d.andriusaitiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 6. Apanavičienė Daiva, Vilnius, dapanavi@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 7. Dr. Aputytė Vijolė, Vilnius, vijoleaputyte@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 8. Ašvydienė Sigita, Vilnius, sigita.asv@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Lietuvos grupinės analizės draugija
 9. Bačienė Goda, Vilnius, goda@seimosnamai.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 10. Bagdonienė Marija, Vilnius marija.bagdoniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 11. Balčiūnas Robertas, Vilnius, robboundin@yahoo.com,  Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 12. Balčiūnienė Daiva, Vilnius, daiva.balciuniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 13. Baltaitytė Laura, Kaunas, laura.baltaityte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 14. Baranauskienė Birutė,  Kaunas,  brt.baranauskiene@gmail.com,  Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 15. Barkauskaitė  Rūta, Vilnius, sveiki@rutabarkauskaite.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 16. Baronienė Živilė, Goteborg, Švedija, zivile.baroniene@gmail.com,  Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija
 17. Barštienė Nomeda, Vilnius, nomeda@only.lt, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 18. Barzdaitienė Daiva, Vilnius, daivab150@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 19. Baks Brigita, Vilnius, bax.brigita@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 20. Bautrėnienė, Marina, Kaunas, marina@psichoterapijagyvenimui.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 21. Bechterevė Alina, Kaunas, info@grupespsichoterapija.lt, Lietuvos grupinės analizės draugija
 22. Beinorienė Svaiga, Šiauliai, svaigaj@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija
 23. Beniušytė Dalia, Klaipėda, daliutab@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 24. Berznitski Junona, Vilnius, info@jrkonsultacijos.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 25. Bičkienė Jolanta, Vilnius, jolantaibickienei@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 26. Dr. Bieliauskaitė Rasa, Vilnius, ratemaus@yahoo.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 27. Dr. Bieliauskienė Ieva, Vilnius, ieva.bieliauskiene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 28. Biruta Gintaras, Utena, gintarasbiruta@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 29. Blaževičienė Žana, Klaipėda, sniezanna@mail.ru, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 30. Bliūdžiuvienė Raimonda, Marijampolė, pasraimonda@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 31. Bogdzevičienė Inga, Vilnius, inga.bogdzeviciene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 32. Bubėnaitė Gintarė, Oslo, gb.praksis@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 33. Bukavickienė Asta, Klaipėda, asta.bukavickiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 34. Dr. Bulotienė Giedrė, Vilnius, giebul@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 35. Burokas Justinas, Vilnius, justinas@humanstudy.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija
 36. Būtienė Diana, Klaipėda, diana.butiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 37. Butkevičiūtė-Astrauskienė Kamilė, Vilnius, kamilei.butkeviciutei@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 38. Butkutė Rūta, Kaunas, rutabu@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 39. Dr. Chomentauskas Gintaras, Vilnius, gintaras@humanstudy.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija
 40. Černauskienė Rolanda, Kaunas, rolanda.cern@inbox.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 41. Čiapaitė Evelina, Oslo, evelinac@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 42. Dapkevičienė Jurga, Vilnius, jurga.dpk@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 43. Dargužienė Jurita, Vilnius, juritadarg@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Lietuvos grupinės analizės draugija
 44. Daškevičienė Jūratė, Kaunas, jurate.dask@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 45. Daugėlienė, Veronika, Gargždai, veronikadaug@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 46. Deksnienė Eglė, Palanga, egledek@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 47. Dr. Dereškevičiūtė Edita, Vilnius, training@humanstudy.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija
 48. Dr. Dlugauskas Edgaras, Vilnius, edgarasdluga@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 49. Dobriakova Inna, Vilnius, i.dobriakova@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 50. Domarkienė Eglė, Vilnius, egle.domarkiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 51. Dominauskienė – Vaserė  Mida, Vilnius, midadom@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 52. Dovidaitienė Inga, Vilnius, inga.dovidaitiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 53. Dovidonienė Jolanta Antanina, Anykščiai, jolantaan@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 54. Eiliakas Alicija, Vilnius, alicija@menasbuti.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 55. Flemming Birutė, Vilnius, bdidziokaite@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 56. Gaškaitė Ieva, Vilnius, ievagaska@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 57. Gaubienė Rūta, Klaipėda, rutagaubiene@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 58. Gavelienė Vilma, Alytus, v.gaveliene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 59. Gerdauskaitė Monika, Vilnius monikagerd@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 60. Germanienė Rinalda, Vilnius, rinalda.german@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 61. Giedraitis Aidas, Gytenis, Kaunas, aidas@hara.lt, Lietuvos geštalto asociacija
 62. Gylytė Ona, Kaišiadorys, onute.gylyte@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 63. Grauslienė Izabelė, Vilnius, izabele.grausliene@vpstudija.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 64. Gražienė Eglė, Kaunas, eglegra@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 65. Grigalienė Vida, Vilnius, vida.grigaliene@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 66. Grigonis Tomas, Vilnius, tomas.grigonis@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 67. Dr. Grigutytė Neringa, Vilnius, neringa.grigutyte@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 68. Grinevičienė Indrė Kotryna, Vilnius, ipakutkaite@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 69. Groblytė Asta, Vilnius, astalaime@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 70. Gruodis Gintas, Nesbru, grugin@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija.
 71. Dr. Gudaitė Gražina, Vilnius, g.gudait@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 72. Gudaitienė Lina, Vilnius, lina.gudaitiene@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 73. Gudienė Loreta, Šiauliai, gudiene.loreta@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 74. Gulbinaitė Brigita, Vilnius, gulbinaite.brigita@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 75. Gustaitytė, Danutė, Vilnius, danute.gustaityte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 76. Gutauskienė, Živilė, Kaunas, zivile.gutauskiene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija
 77. Gužauskienė Jurga, Vilnius, jurga.guzauskiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 78. Heister Edita, Aachenas, edita.heister@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 79. Ivanauskas Viktoras, Geteborgas, viktorascia@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 80. Jakeliūnienė Daiva, Vilnius, daivaj@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 81. Dr. Jakubkaitė Birutė, Vilnius, birutej@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 82. Jankauskaitė-Muhri Brigita, Vilnius, brigita.jankauskaite@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 83. Jarema  Darja, Vilnius, darjarema@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 84. Dr. Jurgaitytė Avižinienė Agnė, Vilnius, agne@pkc.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 85. Jonušienė Regina, Klaipėda,  reginaj579@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija
 86. Jurkštaitė – Pačėsienė Lina, Vilnius, lina@asmenybestudija.lt, Lietuvos geštalto asociacija
 87. Dr. Jusienė Roma, Vilnius, roma.jusiene@fsf.vu.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 88. Juškevičiūtė- Gabaldón Vaiva, Vilnius, vaiva.juskeviciute@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 89. Juškėnas Remigijus, Vilnius, juskenas@mail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 90. Kaminskaitė Teresė, Palanga, kamterese@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija
 91. Kaminskienė Jūratė, Vilnius, jurate@psicheja.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 92. Dr. Kajokas Tomas Vilius, Vilnius, kajokastomas@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 93. Dr. Kajokienė Ilona, Vilnius, ilonakajokiene@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 94. Dr. Kalpokienė Vaida, Vilnius, vaida@seimospsichologija.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 95. Karpenko Elena, Kaunas, psichologe.elena@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 96. Kasperavičienė Raimonda, Klaipėda, raimondakasperavic@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 97. Kavaliauskienė Viktorija, Mažeikiai, vikavaliauskiene@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija
 98. Kazilionytė Birutė, Kaunas, bkazilionyte@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 99. Kazlauskienė Lina, Kaunas, rasykpsichologui@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 100. Kazlauskienė Rasa, Kaunas, rasakaz@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija
 101. Kemerienė Sigita, Vilnius, sigita.kemeriene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 102. Dr. Kepalaitė Albina, Šiauliai,  binakep@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija
 103. Kern Erika, Vilnius, erika.kern@live.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 104. Kerpaitė Audronė, Kaunas, audrone.kerpaite@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 105. Kirvaitienė Agnė, Vilnius, info@psichoterapijoscentras.lt, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 106. Klovienė Daiva, Vilnius, info@psichologine-pagalba.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 107. Kniukštienė Violeta, Klaipėda, kantovile@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 108. Kobilinskienė Jolanta, Palanga, jolanta.kobilinskiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 109. Kochankienė Jūratė, Vilnius, j.kochankiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 110. Dr. Kočiūnas Rimantas, Birštonas, rimask@hepi.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 111. Koržova Ilona, Vilnius, fri.ilona@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 112. Kovalcova Natalja, Vilnius, nataljakov29@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 113. Kratavičienė Rima, Vilnius,  krarima@yahoo.com, Lietuvos psichodramos draugija
 114. Krupavičienė Aistė, Vilnius, aiste.cern@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 115. Kučinskas Aleksandras, Kaunas, aleksandras.kucinskas@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 116. Kučinskienė Vilija, Kaunas, viljak@hotmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 117. Kukulskienė Aelita, Mažeikiai, aelitaku@yahoo.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 118. Kulak Aleksandras, Geteborg, Aleksask24@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 119. Kuras Arūnas, Vilnius, arunas.kuras@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 120. Kurienė Aušra, Vilnius, ausra@pvc.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 121. Kuzmickaitė Jūratė, Kaunas, jurate.kuzm@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 122. Kuzmienė Vilma, Vilnius, vilmakk@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 123. Lago Jurga, Vilnius, jurga@egzistencija.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 124. Lapinas Olegas, Vilnius,  lapino1961@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija
 125. Laurinavičienė Asta, Vilnius, astai.lau@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 126. Lažinskienė Jūratė, Kaunas, juratekartais@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 127. Dr. Lepeškienė Vitalija, Vilnius, v.lepeskiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 128. Dr. Leskauskas Darius, Kaunas, dleskauskas@yahoo.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 129. Litvinenko Jelena, Klaipėda, alionaliko@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 130. Liubinskienė Nijolė, Šiauliai, lnijole@splius.lt, Lietuvos psichodramos draugija
 131. Liutkevičė Gražina, Vilnius, grazina.liutkevice@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 132. Liutkutė Saulė, Vilnius, saule.liutkute@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 133. Liveikienė Virginija, Vilnius, vliveikiene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 134. Dr. Lygnugarytė – Grikšienė Aidana, Kaunas, aidana.lygnugaryte@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 135. Lošakevičienė, Neringa, Vilnius, neringa@ramu.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 136. Lovčikienė Elona, Vilnius, elona.lovcikiene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 137. Lovkienė Danutė, Kaunas, danute.lovkiene@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 138. Maceikienė Jurgita, Vilnius, jurgita.maceikiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 139. Mačiulaitis Algirdas, Vilnius, algirdas.maciulaitis@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 140. Markevičienė Aurelija, Vilnius, auremark@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 141. Dr. Markevičius Giedrius, Vilnius, giedmark@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 142. Markūnė Indrė, Vilnius, indregrupe@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 143. Mastauskienė Asta, Alytus, asta.msv@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 144. Matulionienė Laima, Vilnius, info@ulonupc.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 145. Matutienė Laima, Vilnius, pastaslaimai@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 146. Mateikienė Giedrė, Vilnius, giedre.mateikiene@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 147. Mazaliauskienė, Ramunė, Kaunas,  mazaliauskiene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija
 148. Mazūrienė Renata, Vilnius, renata.mazuriene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 149. Meižienė Ramunė, Druskininkai, meiziene.ramune3@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 150. Merkevičienė Ieva, Vilnius, ievamerkev@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 151. Meškauskienė Stasė, Vilnius, stase.meskauskiene@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 152. Mickevičiūtė Dalia Elena, Vilnius, dalia.mickeviciute@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 153. Mickutė Vitalija, Vilnius, vitalija.mickute@gmail.com,  Lietuvos psichoanalizės draugija
 154. Mikaliūnas Jonas, Klaipėda, Jonas.mikaliunas@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 155. Mikėnienė Virginija, Vilnius, virginija.mikeniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 156. Milašauskienė Regina, Panevėžys, milasauskiene2@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 157. Minelgaitė Beinorienė Eglė Vilnius, eglemin@yahoo.co.uk, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 158. Minialgienė Dalia, Vilnius, dalia.minialgiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 159. Misiūnaitė Jurgita, Vilnius, jurgamis@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 160. Morkūnienė Karina, Vilnius, info@auksovidurys.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 161. Morkvėnaitė Vasiliauskienė Agnė, Vilnius, agnesad@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 162. Dr. Navaitis Gediminas, Vilnius, gedimin.n@post.5ci.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija
 163. Nefienė Diana, Kaunas, diana.pikzirnyte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 164. Neliubšienė Renata, Kaunas, renata@psichologokonsultacijos.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 165. Nemanienė Audronė, Vilnius, a.nemaniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 166. Nikitina Tatjana, Vilnius, info@sieloszemelapis.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 167. Niedvaraitė Augė, Vilnius, auge_niedvaraite@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 168. Norbutė Darja, Vilnius, darja.norbute@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 169. Numavičienė Lina, Vilnius, linos_n@yahoo.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 170. Paulauskienė Živilė, Kaunas, zzivile@yahoo.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 171. Paužienė Eglė, Kaunas, eglepauziene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 172. Pelakauskaitė Kristina, Kaunas, pelakauskaite.kristina@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 173. Petkutė Erna, Vilnius, erna@pvc.lt, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija
 174. Petraitis Timas, Kaunas, timas.petraitis@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 175. Petronienė Genovaitė, Vilnius, genute.petroniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 176. Petronis Algirdas, Vilnius, algis.petronis@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 177. Petronis Robertas, Vilnius, robertas.petronis@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 178. Petronytė – Kvedarauskienė Dovilė, Vilnius, dovilepk@yahoo.co.uk, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 179. Pietarienė Rasa, Kaunas,  skrurasa@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija
 180. Pikšrienė Asta, Vilnius;  asta.piksriene@gmail.com;  Lietuvos psichoanalizės draugija
 181. Pilvelienė Odeta, Vilnius, odeta.pilveliene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 182. Dr. Polukordienė Kristina Ona, Vilnius, kristina.ona@polukordiene.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 183. Dr. Povilaitienė Ieva, Vilnius, ieva@psichologaspsichoterapeutas.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 184. Dr. Puidokienė Dalia, Klaipėda, dalia.puidokiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 185. Pundzevičienė Aušra, Kaunas, Vilnius, apundzeviciene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 186. Pupšytė Daiva, Vilnius, daivapupsyte@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 187. Račelytė Daiva, Vilnius,  daivaracelyte@yahoo.com, Lietuvos psichodramos draugija
 188. Račkauskaitė Eglė, Vilnius, eglerac@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 189. Radušis Mindaugas, Klaipėda, mindaugas.radusis@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 190. Rakštytė Aurelija, Vilnius,  arakstyte@yahoo.com, Lietuvos psichodramos draugija
 191. Ramanauskaitė Lina, Trakai, ramanauskaite.li@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 192. Rasimaitė – Šabliuk Lina, Vilnius, lina@rasimaite.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 193. Ražaitienė Eglė, Vilnius, egle.razaitiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 194. Remouchamps Ernesta, Vilnius, ernesta_remouchamps@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 195. Reuber Marija, Diuseldorfas, marijareuber@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 196. Dr. Rimkevičienė Violeta, Vilnius, violeta.rimkeviciene@leu.lt, Lietuvos psichodramos draugija
 197. Rybakovienė Andžela, Šiauliai, andzela.rybakoviene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 198. Rudokaitė Daiva, Kaunas,  daiva.rudokaite@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija
 199. Dr. Ruibytė Laima, Kaunas, laimaruibyte@mruni.eu, Lietuvos grupinės analizės draugija
 200. Rukšaitė Goda, Vilnius, gruksait@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 201. Sadūnaitė Zita, Kaunas, zitasadunaite@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 202. Samulionytė-Anderson Ieva, Vilnius, ievasamu@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 203. Samušytė Rima, Vilnius, rima.samusyte@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 204. Dr. Sapežinskienė Laima, Klaipėda, Palanga, Kaunas, marija1000@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 205. Sapiegienė Gražina, Kaunas, psy.institutas@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 206. Satkauskaitė-Saldienė Vaida,  Vilnius, vaida.saldiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 207. Sidorovienė Gražina, Vilnius, grazina.kacergyte@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 208. Simanauskaitė Sandra, Vilnius, sandrasimanauskaite@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 209. Simutis Evaldas, Plungė, simutisevaldas@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 210. Siudikas Erikas, Vilnius, erikas.siudikas@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 211. Skučaitė-Budrienė Virginija, Vilnius, virginija.skucaite@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 212. Stančikaitė Regina, Kaunas, reginastancikaite@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 213. Stanikūnė Gitana, Kaunas, gitana.stanikune@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 214. Stankūnas Erikas, Vilnius, erikas.stankunas@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 215. Stankūnienė Aušra, Vilnius, ausrastankune@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 216. Staškevičienė Ivona, Vilnius, ivona@pkc.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 217. Dr. Steiblienė Vesta, Kaunas, vsteibliene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija
 218. Dr. Stelingis Rytis Artūras, Kaunas, rytis@gestalt.lt, Lietuvos geštalto asociacija
 219. Subačiūtė Gabrielė, Vilnius, kskgabriele@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 220. Šalnienė Lina, Kaunas, salniene.lina@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 221. Šapolienė Agnė, Vilnius, asapoliene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 222. Šapranauskienė Aušra, Vilnius, ausra.sapranauskiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 223. Šapurovas Viktoras, Vilnius, viktorassapurovas@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 224. Šarov Jevgenij, Vilnius, sharoffy@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija.
 225. Šašilkina Nadežda, Klaipėda, ananadiezda@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 226. Šerkšnienė Roma, Kaunas, roma.serksniene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija
 227. Šilalytė Rasa, Vilnius, rasa.silalyte@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 228. Šimanauskienė Margarita, Vilnius, margarita.simanauskiene@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 229. Špelytė Gintarė, Kaunas, gspelyte@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija
 230. Stukonienė Rasa, Vilnius, rstukoniene@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 231. Suchodolska-Miškinė Ivona, Vilnius, suchodolska.ivona@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 232. Šiaučiulienė Genoefa,  Druskininkai; g.siauciuliene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 233. Šikaitė Violeta, Vilnius, letavisi@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 234. Štenger Brigita, Vilnius, brigita.stenger@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 235. Šulcienė Inga, Vilnius, inga@sulciene.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 236. Tamulevičė Laura, Vilnius, ltamulevice@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija
 237. Dr. Tarozienė Viktorija, Klaipėda, Vilnius, viktorija.taroziene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 238. Telksnienė Rūta, Vilnius, rutatel@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 239. Tilvikienė Jūratė, Klaipėda, jurate.n@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 240. Tiriūnė Taida, Klaipėda, tiriunet@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 241. Tomkevičienė Raimonda, Vilnius, raimonda@bunavisaip.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 242. Trinkūnienė Diana, Vilnius, trinkuniene@icloud.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 243. Tumasonytė Daiva, Panevėžys, daskdp@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 244. Ulevičienė Jūratė, Vilnius, jurate.uleviciene@gmail.com,Vilniaus psichoanalitikų draugija
 245. Undaravičienė Ina, Vilnius, ina.undaraviciene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 246. Urbonienė Milda, Vilnius, milda.urboniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 247. Vaičekonytė Jonaitienė Drąsutė, Vilnius, drasute@psichoterapeutas.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 248. Vaičiulienė Aldona, Vilnius, aldona.vaiciuliene@leu.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 249. Vainilaitienė Inga, Vilnius, inga.vainilaitiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 250. Dr. Vaišvilaitė Viktorija, Šiauliai,  vaisvilaite.v@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija
 251. Varevičienė Kotryna, Vilnius, kotryna.vareviciene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 252. Varneckienė Aušra, Šiauliai, ausra.varneckiene@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 253. Vaštakė Marija, Vilnius, marija.vastake@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 254. Venckūnienė Albina, Vilnius, albinaven@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 255. Verseckienė Diana, Vilnius, dianaverseckiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 256. Vėlyvienė Vilma, Marijampolė, Vilnius, vilvel@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 257. Vėželienė Lina, Vilnius, info@gyvojipsichologija.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 258. Vilcinienė Gražina, Kaunas, grazinavilciniene@gmail.com,  Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 259. Dr. Viliūnienė Rima, Vilnius, rima.viliuniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 260. Vilkišė Augustina Rugilė, Vilnius, rugile@rugile.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 261. Vinklerienė Ona, Ignalina, ona.vinkleriene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 262. Vinkovskienė Ana, Vilnius, vinkovskiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 263. Vitkauskienė Lilija, Klaipėda, lilija.psichologija@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 264. Vitkauskienė Vijoleta, Vilnius, strazdaneles@yahoo.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 265. Vozgirdaitė – Kučaitienė Jurgita, Kaunas, jurgita@gvc.lt, Lietuvos geštalto asociacija
 266. Zamanskaja – Samuchova Ina, Vilnius, ina@zamanskaja.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 267. Zinkevičienė Rasa, Klaipėda, sielosveiksmas@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija
 268. Zubienė Eglė, Panevėžys, egle.zubiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 269. Zumbrickienė Sonata, Klaipėda, sonatazum@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 270. Židonienė Rema, Vilnius, remazidone@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 271. Žiedienė Ieva, Vilnius, ievaziediene@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 272. Žilėnienė Sigita, Vilnius, siga.zileniene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija
 273. Žilinskienė Irena, Alytus, zilirena0515@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 274. Žiobakienė Aušra, Klaipėda, ausraziobakiene@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija
 275. Žukienė Lina, Vilnius, terapinegrupe@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija