Lietuvos psichoterapijos asociacijos (LPtA) psichoterapeutų sąvadas

Įvadas

LPtA yra Lietuvos skėtinė psichoterapijos organizacija, šiuo metu vienijanti vienuolika Lietuvos profesinių psichoterapinių asociacijų ir draugijų – įvairių psichoterapijos krypčių psichoterapeutus atstovaujančių organizacijų. LPtA siekdama apsaugoti savo profesiją (psichoterapiją) ir jos aptarnaujamos visuomenės interesus bei užtikrinti tinkamą šios profesijos atstovų kvalifikaciją įdiegia LPtA psichoterapeutų sąvadą (toliau sąvadas). Į sąvadą yra įtraukiami tik LPtA narėms priklausantys ir LPtA apibrėžtus psichoterapeuto išsilavinimo kriterijus atitinkantys psichoterapeutai. Į sąvadą yra įtraukiami tik tie psichoterapeutai, kurie atitinka šiuos kriterijus (A ar B ar C): A. Psichoterapeutai – turintys pilną išsilavinimą pagal nustatytus LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus. LPtA apibrėžia minimalius psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus, kurie apima šiuos reikalavimus:

 1. Podiplominių studijų pradžioje asmuo yra įgijęs universitetinį magistro laipsnį (arba pabaigęs vientisąsias studijas, prilyginamas magistro laipsniui) šių profesijų: medicinos gydytojo ar psichologo ar socialinio darbuotojo ar slaugytojo;
 2. Asmuo yra sėkmingai pabaigęs bent 4 metų trukmės podiplomines psichoterapijos studijas, turinčias tokias sudėtines dalis: bent 400 val. teorijos ir metodologijos, 250 val. asmeninės psichoterapinės patirties (individualiai ar grupėje) bei atlikęs prižiūrimą psichoterapinę praktiką su 80 val. supervizijų.

B. Psichoterapeutai su įgytomis teisėm – neturintys išsilavinimo pagal esančius LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus, tačiau LPtA narė – asociacija/draugija laiduoja už savo dabartinių narių išsilavinimą, jeigu jiems pritrūksta iki 50 val. pasiekti numatytas minimalias psichoterapeuto išsilavinimo ribas pagal esančius LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus. C. Psichoterapeutai veteranai – neturintys išsilavinimo pagal esančius LPtA psichoterapeuto kvalifikacijos kriterijus, tačiau turintys ilgą psichoterapinio darbo stažą (virš dvidešimt metų) bei kuriuos pripažįsta ir patvirtina kaip psichoterapeutus konkreti LPtA narė – asociacija/draugija. Sąvadas yra formuojamas savanoriško dalyvavimo principu. Įrašymas į sąvadą nėra privalomas ir kiekvienas psichoterapeutas pats nusprendžia ar jis nori būti įtrauktas į sąvadą. Į sąvadą yra įrašomos tik tų profesionalų pavardės, kurių išsilavinimą patvirtina konkreti LPtA narė – asociacijos/draugija. Sąvadas yra papildomas ar atnaujinamas du kartus per metus (pavasarį ir rudens pabaigoje). Sąvade yra skelbiami šie duomenys apie konkretų psichoterapeuto išsilavinimą turintį specialistą:

 1. Pavardė, Vardas
 2. Praktikos vieta (miestas)
 3. pašto adresas
 4. Atstovaujamos profesinės organizacijos (asociacijos/draugijos) pavadinimas

 

Lietuvos psichoterapijos asociacijos (LPtA) psichoterapeutų sąvadas

 1. Abakumova Kočiūnienė Julija, Kaunas, akjulia3@hepi.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 2. Dr. Adler Asta, Vilnius, astazb@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 3. Akelienė Irena, Vilnius, irena.akeliene@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 4. Aleliūnaitė-Kliokmanė Raminta, Vilnius, raminta.aleliunaite@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 5. Andriušaitienė Danguolė, Šilutė, d.andriusaitiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 6. Apanavičienė Daiva, Vilnius, dapanavi@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 7. Dr. Aputytė Vijolė, Vilnius, vijoleaputyte@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 8. Ašvydienė Sigita, Vilnius, sigita.asv@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija
 9. Bačienė Goda, Vilnius, goda@seimosnamai.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 10. Balčiūnas Robertas, Vilnius, robboundin@yahoo.com,  Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 11. Balčiūnienė Daiva, Vilnius, daiva.balciuniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 12. Baranauskienė Birutė,  Kaunas,  brt.baranauskiene@gmail.com,  Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 13. Barštienė Nomeda, Vilnius, nomeda@only.lt, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 14. Barzdaitienė Daiva, Vilnius, daivab150@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 15. Baks Brigita, Vilnius, bax.brigita@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 16. Beinorienė Svaiga, Šiauliai, svaigaj@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija
 17. Beniušytė Dalia, Klaipėda, daliutab@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 18. Bičkienė Jolanta, Vilnius, jolantaibickienei@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 19. Dr. Bieliauskaitė Rasa, Vilnius, ratemaus@yahoo.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 20. Dr. Bieliauskienė Ieva, Vilnius, ieva.bieliauskiene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 21. Biruta Gintaras, Utena, gintarasbiruta@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 22. Blaževičienė Žana, Klaipėda, sniezanna@mail.ru, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 23. Bubėnaitė Gintarė, Oslo, gb.praksis@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 24. Bukavickienė Asta, Klaipėda, asta.bukavickiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 25. Dr. Bulotienė Giedrė, Vilnius, giebul@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 26. Burokas Justinas, Vilnius, justinas@humanstudy.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija
 27. Būtienė Diana, Klaipėda, diana.butiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 28. Butkevičiūtė-Astrauskienė Kamilė, Vilnius, kamilei.butkeviciutei@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 29. Butkutė Rūta, Kaunas, rutabu@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 30. Dr. Chomentauskas Gintaras, Vilnius, gintaras@humanstudy.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija
 31. Černauskienė Rolanda, Kaunas, rolanda.cern@inbox.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 32. Čiapaitė Evelina, Oslo, evelinac@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 33. Dapkevičienė Jurga, Vilnius, jurga.dpk@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 34. Dargužienė Jurita, Vilnius, juritadarg@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Lietuvos grupinės analizės draugija
 35. Daškevičienė Jūratė, Kaunas, jurate.dask@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 36. Daugėlienė, Veronika, Gargždai, veronikadaug@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 37. Dr. Dereškevičiūtė Edita, Vilnius, training@humanstudy.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija
 38. Dlugauskas Edgaras, Vilnius, edgarasdluga@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 39. Dobriakova Inna, Vilnius, i.dobriakova@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 40. Domarkienė Eglė, Vilnius, egle.domarkiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 41. Dominauskienė – Vaserė  Mida, Vilnius, midadom@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 42. Dovidaitienė Inga, Vilnius, inga.dovidaitiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 43. Dovidonienė Jolanta Antanina, Anykščiai, jolantaan@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 44. Eiliakas Alicija, Vilnius, alicija@menasbuti.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 45. Flemming Birutė, Vilnius, bdidziokaite@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 46. Gaškaitė Ieva, Vilnius, ievagaska@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 47. Gaubienė Rūta, Klaipėda, rutagaubiene@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 48. Germanienė Rinalda, Vilnius, rinalda.german@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 49. Giedraitis Aidas, Gytenis, Kaunas, aidas@hara.lt, Lietuvos geštalto asociacija
 50. Gylytė Ona, Kaišiadorys, onute.gylyte@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 51. Grauslienė Izabelė, Vilnius, izabele.grausliene@vpstudija.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 52. Gražienė Eglė, Kaunas, eglegra@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 53. Grigonis Tomas, Vilnius, tomas.grigonis@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 54. Dr. Grigutytė Neringa, Vilnius, neringa.grigutyte@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 55. Groblytė Asta, Vilnius, astalaime@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 56. Gruodis Gintas, Nesbru, grugin@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija.
 57. Dr. Gudaitė Gražina, Vilnius, g.gudait@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 58. Gudaitienė Lina, Vilnius, lina.gudaitiene@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 59. Gudienė Loreta, Šiauliai, gudiene.loreta@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 60. Gulbinaitė Brigita, Vilnius, gulbinaite.brigita@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 61. Gustaitytė, Danutė, Vilnius, danute.gustaityte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 62. Gutauskienė, Živilė, Kaunas, zivile.gutauskiene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija
 63. Gužauskienė Jurga, Vilnius, jurga.guzauskiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 64. Heister Edita, Aachenas, edita.heister@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 65. Ivanauskas Viktoras, Geteborgas, viktorascia@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 66. Jakeliūnienė Daiva, Vilnius, daivaj@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 67. Dr. Jakubkaitė Birutė, Vilnius, birutej@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 68. Jankauskaitė-Muhri Brigita, Vilnius, brigita.jankauskaite@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 69. Dr. Jurgaitytė Avižinienė Agnė, Vilnius, agne@pkc.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 70. Jonušienė Regina, Klaipėda,  reginaj579@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija
 71. Jurkštaitė – Pačėsienė Lina, Vilnius, lina@asmenybestudija.lt, Lietuvos geštalto asociacija
 72. Dr. Jusienė Roma, Vilnius, roma.jusiene@fsf.vu.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 73. Juškėnas Remigijus, Vilnius, juskenas@mail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 74. Kaminskaitė Teresė, Palanga, kamterese@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija
 75. Kaminskienė Jūratė, Vilnius, jurate@psicheja.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 76. Dr. Kajokas Tomas Vilius, Vilnius, kajokastomas@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija,   Vilniaus psichoanalitikų draugija
 77. Dr. Kajokienė Ilona, Vilnius, ilonakajokiene@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 78. Dr. Kočiūnas Rimantas, Birštonas, rimask@hepi.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 79. Karpenko Elena, Kaunas, psichologe.elena@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 80. Kasperavičienė Raimonda, Klaipėda, raimondakasperavic@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 81. Kavaliauskienė Viktorija, Mažeikiai, vikavaliauskiene@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija
 82. Kazilionytė Birutė, Kaunas, bkazilionyte@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 83. Kazlauskienė Lina, Kaunas, rasykpsichologui@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 84. Kazlauskienė Rasa, Kaunas, rasakaz@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija
 85. Kemerienė Sigita, Vilnius, sigita.kemeriene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 86. Dr. Kepalaitė Albina, Šiauliai,  binakep@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija
 87. Kern Erika, Vilnius, erika.kern@live.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 88. Kerpaitė Audronė, Kaunas, audrone.kerpaite@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 89. Kirvaitienė Agnė, Vilnius, info@psichoterapijoscentras.lt, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 90. Kniukštienė Violeta, Klaipėda, kantovile@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 91. Kobilinskienė Jolanta, Palanga, jolanta.kobilinskiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 92. Kochankienė Jūratė, Vilnius, j.kochankiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 93. Koržova Ilona, Vilnius, fri.ilona@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 94. Kratavičienė Rima, Vilnius,  krarima@yahoo.com, Lietuvos psichodramos draugija
 95. Krupavičienė Aistė, Vilnius, aiste.cern@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 96. Kučinskas Aleksandras, Kaunas, aleksandras.kucinskas@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 97. Kukulskienė Aelita, Mažeikiai, aelitaku@yahoo.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 98. Kulak Aleksandras, Geteborg, Aleksask24@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 99. Kuras Arūnas, Vilnius, arunas.kuras@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 100. Kurienė Aušra, Vilnius, ausra@pvc.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 101. Kuzmienė Vilma, Vilnius, vilmakk@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 102. Lago Jurga, Vilnius, jurga@egzistencija.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 103. Lapinas Olegas, Vilnius,  lapino1961@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija
 104. Laurinavičienė Asta, Vilnius, astai.lau@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 105. Lažinskienė Jūratė, Kaunas, juratekartais@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 106. Dr. Lepeškienė Vitalija, Vilnius, v.lepeskiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 107. Dr. Leskauskas Darius, Kaunas, dleskauskas@yahoo.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 108. Litvinenko Jelena, Klaipėda, alionaliko@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 109. Liubinskienė Nijolė, Šiauliai, lnijole@splius.lt, Lietuvos psichodramos draugija
 110. Liutkevičė Gražina, Vilnius, grazina.liutkevice@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 111. Liutkutė Saulė, Vilnius, saule.liutkute@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 112. Liveikienė Virginija, Vilnius, vliveikiene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 113. Lygnugarytė – Grikšienė Aidana, Kaunas, aidana.lygnugaryte@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 114. Lovčikienė Elona, Vilnius, elona.lovcikiene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 115. Lovkienė Danutė, Kaunas, danute.lovkiene@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 116. Maceikienė Jurgita, Vilnius, jurgita.maceikiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 117. Mačiulaitis Algirdas, Vilnius, algirdas.maciulaitis@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 118. Markevičienė Aurelija, Vilnius, auremark@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 119. Dr. Markevičius Giedrius, Vilnius, giedmark@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 120. Markūnė Indrė, Vilnius, indregrupe@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 121. Mazaliauskienė, Ramunė, Kaunas,  mazaliauskiene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija
 122. Mazūrienė Renata, Vilnius, renata.mazuriene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 123. Meižienė Ramunė, Druskininkai, meiziene.ramune3@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 124. Merkevičienė Ieva, Vilnius, ievamerkev@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 125. Meškauskienė Stasė, Vilnius, stase.meskauskiene@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 126. Mickevičiūtė Dalia Elena, Vilnius, dalia.mickeviciute@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 127. Mickutė Vitalija, Vilnius, vitalija.mickute@gmail.com,  Lietuvos psichoanalizės draugija
 128. Mikaliūnas Jonas, Klaipėda, Jonas.mikaliunas@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 129. Mikėnienė Virginija, Vilnius, virginija.mikeniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 130. Milašauskienė Regina, Panevėžys, milasauskiene2@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 131. Minelgaitė Beinorienė Eglė Vilnius, eglemin@yahoo.co.uk, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 132. Minialgienė Dalia, Vilnius, dalia.minialgiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 133. Misiūnaitė Jurgita, Vilnius, jurgamis@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 134. Morkūnienė Karina, Vilnius, info@auksovidurys.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 135. Morkvėnaitė Vasiliauskienė Agnė, Vilnius, agnesad@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 136. Dr. Navaitis Gediminas, Vilnius, gedimin.n@post.5ci.lt, Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija
 137. Nefienė Diana, Kaunas, diana.pikzirnyte@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 138. Neliubšienė Renata, Kaunas, renata@psichologokonsultacijos.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 139. Nemanienė Audronė, Vilnius, a.nemaniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 140. Niedvaraitė Augė, Vilnius, auge_niedvaraite@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 141. Numavičienė Lina, Vilnius, linos_n@yahoo.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 142. Paulauskienė Živilė, Kaunas, zzivile@yahoo.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 143. Paužienė Eglė, Kaunas, eglepauziene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 144. Petkutė Erna, Vilnius, erna@pvc.lt, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija
 145. Petraitis Timas, Kaunas, timas.petraitis@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 146. Petronienė Genovaitė, Vilnius, genute.petroniene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 147. Petronis Algirdas, Vilnius, algis.petronis@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 148. Petronis Robertas, Vilnius, robertas.petronis@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 149. Petronytė – Kvedarauskienė Dovilė, Vilnius, dovilepk@yahoo.co.uk, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 150. Pietarienė Rasa, Kaunas,  skrurasa@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija
 151. Pikšrienė Asta, Vilnius;  asta.piksriene@gmail.com;  Lietuvos psichoanalizės draugija
 152. Pilvelienė Odeta, Vilnius, odeta.pilveliene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 153. Dr. Polukordienė Kristina Ona, Vilnius, kristina.ona@polukordiene.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 154. Dr. Povilaitienė Ieva, Vilnius, ieva@psichologaspsichoterapeutas.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 155. Dr. Puidokienė Dalia, Klaipėda, dalia.puidokiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 156. Pundzevičienė Aušra, Kaunas, Vilnius, apundzeviciene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 157. Račelytė Daiva, Vilnius,  daivaracelyte@yahoo.com, Lietuvos psichodramos draugija
 158. Račkauskaitė Eglė, Vilnius, eglerac@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 159. Radušis Mindaugas, Klaipėda, mindaugas.radusis@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 160. Rakštytė Aurelija, Vilnius,  arakstyte@yahoo.com, Lietuvos psichodramos draugija
 161. Ražaitienė Eglė, Vilnius, egle.razaitiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 162. Remouchamps Ernesta, Vilnius, ernesta_remouchamps@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 163. Dr. Rimkevičienė Violeta, Vilnius, violeta.rimkeviciene@leu.lt, Lietuvos psichodramos draugija
 164. Rybakovienė Andžela, Šiauliai, andzela.rybakoviene@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 165. Rudokaitė Daiva, Kaunas,  daiva.rudokaite@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija
 166. Dr. Ruibytė Laima, Kaunas, laimaruibyte@mruni.eu, Lietuvos grupinės analizės draugija
 167. Rukšaitė Goda, Vilnius, gruksait@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 168. Sadūnaitė Zita, Kaunas, zitasadunaite@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 169. Samuchova Ina, Vilnius, inna.samuchova@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 170. Samulionytė-Anderson Ieva, Vilnius, ievasamu@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 171. Samušytė Rima, Vilnius, rima.samusyte@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 172. Dr. Sapežinskienė Laima, Klaipėda, Palanga, Kaunas, marija1000@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 173. Sapiegienė Gražina, Kaunas, psy.institutas@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 174. Sidorovienė Gražina, Vilnius, grazina.kacergyte@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 175. Simanauskaitė Sandra, Vilnius, sandrasimanauskaite@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 176. Simutis Evaldas, Plungė, simutisevaldas@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 177. Skučaitė-Budrienė Virginija, Vilnius, virginija.skucaite@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 178. Stančikaitė Regina, Kaunas, reginastancikaite@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 179. Stanikūnė Gitana, Kaunas, gitana.stanikune@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 180. Stankūnas Erikas, Vilnius, erikas.stankunas@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 181. Stankūnienė Aušra, Vilnius, ausrastankune@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 182. Staškevičienė Ivona, Vilnius, ivona@pkc.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 183. Dr. Steiblienė Vesta, Kaunas, vsteibliene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija
 184. Dr. Stelingis Rytis Artūras, Kaunas, rytis@gestalt.lt, Lietuvos geštalto asociacija
 185. Subačiūtė Gabrielė, Vilnius, kskgabriele@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 186. Šalnienė Lina, Kaunas, salniene.lina@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 187. Šapolienė Agnė, Vilnius, asapoliene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 188. Šapranauskienė, Aušra, Vilnius, ausra.sapranauskiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 189. Šapurovas Viktoras, Vilnius, viktorassapurovas@gmail.com, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 190. Šarov Jevgenij, Vilnius, sharoffy@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija.
 191. Šašilkina Nadežda, Klaipėda, ananadiezda@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 192. Šerkšnienė Roma, Kaunas, roma.serksniene@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija
 193. Šilalytė Rasa, Vilnius, rasa.silalyte@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 194. Šimanauskienė Margarita, Vilnius, margarita.simanauskiene@gmail.com, Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 195. Špelytė, Gintarė, Kaunas, gspelyte@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija
 196. Stukonienė Rasa, Vilnius, rstukoniene@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 197. Suchodolska-Miškinė Ivona, Vilnius, suchodolska.ivona@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 198. Šiaučiulienė, Genoefa;  Druskininkai; g.siauciuliene@gmail.com; Lietuvos psichoanalizės draugija
 199. Šulcienė Inga, Vilnius, inga@sulciene.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 200. Tamulevičė, Laura, Vilnius, ltamulevice@gmail.com, Sisteminės šeimos psichoterapijos asociacija
 201. Telksnienė Rūta, Vilnius, rutatel@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 202. Tilvikienė Jūratė, Klaipėda, jurate.n@gmail.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 203. Tiriūnė Taida, Klaipėda, tiriunet@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija, Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociacija
 204. Tomkevičienė Raimonda, Vilnius, raimonda@bunavisaip.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 205. Trinkūnienė Diana, Vilnius, trinkuniene@icloud.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 206. Tumasonytė Daiva, Panevėžys, daskdp@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija
 207. Udrienė Regina, Šiauliai, regina.udriene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 208. Ulevičienė Jūratė, Vilnius, jurate.uleviciene@gmail.com,Vilniaus psichoanalitikų draugija
 209. Undaravičienė Ina, Vilnius, ina.undaraviciene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 210. Vaičekonytė Jonaitienė Drąsutė, Vilnius, drasute@psichoterapeutas.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 211. Vaičiulienė Aldona, Vilnius, aldona.vaiciuliene@leu.lt, Lietuvos psichoanalizės draugija
 212. Vainilaitienė Inga, Vilnius, inga.vainilaitiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 213. Dr. Vaišvilaitė Viktorija, Šiauliai,  vaisvilaite.v@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija
 214. Varevičienė Kotryna, Vilnius, kotryna.vareviciene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 215. Varneckienė Aušra, Šiauliai, ausra.varneckiene@gmail.com, Lietuvos geštalto asociacija

 216. Vaštakė Marija, Vilnius, marija.vastake@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 217. Vėlyvienė Vilma, Marijampolė, Vilnius, vilvel@yahoo.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 218. Verseckienė Diana, Vilnius, dianaverseckiene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 219. Vėželienė Lina, Vilnius, info@gyvojipsichologija.lt, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 220. Vilcinienė Gražina, Kaunas, grazinavilciniene@gmail.com,  Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija
 221. Dr. Viliūnienė Rima, Vilnius, rima.viliuniene@gmail.com, Lietuvos psichoanalizės draugija
 222. Vilkišė Augustina Rugilė, Vilnius, rugile@rugile.lt, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 223. Vinklerienė Ona, Ignalina, ona.vinkleriene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 224. Vinkovskienė Ana, Vilnius, vinkovskiene@gmail.com, Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacija
 225. Vitkauskienė Vijoleta, Vilnius, strazdaneles@yahoo.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 226. Vozgirdaitė – Kučaitienė Jurgita, Kaunas, jurgita@gvc.lt, Lietuvos geštalto asociacija
 227. Zinkevičienė Rasa, Klaipėda, sielosveiksmas@gmail.com, Lietuvos psichodramos draugija
 228. Zubienė Eglė, Panevėžys, egle.zubiene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 229. Židonienė Rema, Vilnius, remazidone@gmail.com, Vilniaus psichoanalitikų draugija
 230. Žiedienė Ieva, Vilnius, ievaziediene@yahoo.com, Lietuvos analitinės psichologijos asociacija
 231. Žilėnienė Sigita, Vilnius, siga.zileniene@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija, Lietuvos psichoanalizės draugija
 232. Žilinskienė Irena, Alytus, zilirena0515@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija
 233. Žiobakienė Aušra, Klaipėda, ausraziobakiene@yahoo.com, Lietuvos geštalto asociacija
 234. Žukienė Lina, Vilnius, terapinegrupe@gmail.com, Lietuvos grupinės analizės draugija